เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ เข้าร่วมประชุมและรับฟังการบริหารงานของเทศบาลเมืองแสนสุขพร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลไปใช้การสนับสนุนการบริหารจัดการตามบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่หนึ่ง (นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย) พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

เทศบาลเมืองแสนสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 59 เทศบาลเมืองแสนสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 59