เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"โครงการส่งเสริมและพัฒนาฝึกอบรมให้ความรู้กับกลุ่มแม่บ้านและสตรีทั่วไป"เมื่อวันที่2พฤษภาคม2560 เวลา 09.00 น. ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข และสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วน พนักงาน ภายในงานมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสตรีในทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมฯ ในหัวข้อ "พัฒนาศักยาภาพสตรีสุ่ยุค Thailand 4.0" โดย ดร.ไข่มุก เหล่าพิพัฒนา ผู้ทรงคุณวุฒิกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดชลบุรี ต่อด้วยกิจกรรมสาธิตและฝึกปฏิบัติการทำดอกไม้จันทน์ โดยอ.สุพรรณ์ จันทร์สมุทร์ จากศูนย์ศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ.เมืองชลบุรี

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการส่งเสริมและพัฒนาฝึกอบรมให้ความรู้กับกลุ่มแม่บ้านและสตรีทั่วไป 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการส่งเสริมและพัฒนาฝึกอบรมให้ความรู้กับกลุ่มแม่บ้านและสตรีทั่วไป 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการส่งเสริมและพัฒนาฝึกอบรมให้ความรู้กับกลุ่มแม่บ้านและสตรีทั่วไป 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการส่งเสริมและพัฒนาฝึกอบรมให้ความรู้กับกลุ่มแม่บ้านและสตรีทั่วไป 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการส่งเสริมและพัฒนาฝึกอบรมให้ความรู้กับกลุ่มแม่บ้านและสตรีทั่วไป 59