เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"สัปดาห์แสนสุขสะอาด"เมื่อวันที่18เมษายน2560 เวลา 08.00 น. ณ ถนนเลียบชายหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแสนสุข และสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วน พนักงาน รวมทั้งหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ผู้ประกอบการ ผู้แทนชุมชน รวมถึงน้องๆ จากมหาวิทยาลัยบูรพา น้องๆจากโรงเรียนสาธิตฯ คุณวิโรจน์ ชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ได้ร่วมกันทำความสะอาด เก็บขยะ ล้างถนนเลียบชายหาดบางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข สัปดาห์แสนสุขสะอาด 59 เทศบาลเมืองแสนสุข สัปดาห์แสนสุขสะอาด 59 เทศบาลเมืองแสนสุข สัปดาห์แสนสุขสะอาด 59 เทศบาลเมืองแสนสุข สัปดาห์แสนสุขสะอาด 59 เทศบาลเมืองแสนสุข สัปดาห์แสนสุขสะอาด 59