เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"การชี้แจงและแนะนำการใช้ประโยชน์ วัสดุประดิษฐ์ ARtificial Mussel สำหรับเฝ้าระวังการปนเปื้อนโลหะหนักตามแนวชายหาดทะเล" เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 ณ บริเวณลานม้าน้ำ หาดวอนภา

เทศบาลเมืองแสนสุข การชี้แจงและแนะนำการใช้ประโยชน์ วัสดุประดิษฐ์ ARtificial Mussel สำหรับเฝ้าระวังการปนเปื้อนโลหะหนักตามแนวชายหาดทะเล เทศบาลเมืองแสนสุข การชี้แจงและแนะนำการใช้ประโยชน์ วัสดุประดิษฐ์ ARtificial Mussel สำหรับเฝ้าระวังการปนเปื้อนโลหะหนักตามแนวชายหาดทะเล เทศบาลเมืองแสนสุข การชี้แจงและแนะนำการใช้ประโยชน์ วัสดุประดิษฐ์ ARtificial Mussel สำหรับเฝ้าระวังการปนเปื้อนโลหะหนักตามแนวชายหาดทะเล เทศบาลเมืองแสนสุข การชี้แจงและแนะนำการใช้ประโยชน์ วัสดุประดิษฐ์ ARtificial Mussel สำหรับเฝ้าระวังการปนเปื้อนโลหะหนักตามแนวชายหาดทะเล เทศบาลเมืองแสนสุข การชี้แจงและแนะนำการใช้ประโยชน์ วัสดุประดิษฐ์ ARtificial Mussel สำหรับเฝ้าระวังการปนเปื้อนโลหะหนักตามแนวชายหาดทะเล

เทศบาลเมืองแสนสุขเทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกับวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ชลบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ได้ดำเนินการหารือแนวทางเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าในตลาดหนองมน เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีคณบดีวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และคุณสุดใจ ผ่องแผ้ว กรรมการผู้จัดการ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ชลบุรี (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด มาร่วมพูดคุยและให้ความรู้ ข้อคิดเห็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ สนับสนุนการขายผลิตภัณฑ์ แก่ผู้ประกอบการตลาดหนองมน เพื่อให้สินค้าตลาดหนองมนได้เป็นที่รู้จัก และมีความน่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น

เทศบาลเมืองแสนสุข หารือแนวทางเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าในตลาดหนองมน เทศบาลเมืองแสนสุข หารือแนวทางเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าในตลาดหนองมน เทศบาลเมืองแสนสุข หารือแนวทางเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าในตลาดหนองมน เทศบาลเมืองแสนสุข หารือแนวทางเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าในตลาดหนองมน เทศบาลเมืองแสนสุข หารือแนวทางเพื่อส่งเสริมการขายสินค้าในตลาดหนองมน

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศการแข่งขัน"Bangsaen Grandprix 2016" เมื่อวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2560 ณ บริเวณชายหาดบางแสน แหลมแท่น โดยพิธีเปิด นำโดยฯพณฯสนธยา คุณปลิ้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ท่านนายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข เป็นต้น ในปีนี้เป็นเป็นที่จัดการแข่งขันฉลองครบ 10 ปี และได้รับมาตราฐานสนาม FIA3 มีประชาชนนักท่องเที่ยวผุ้สนใจเข้ารับชมอย่างมากมาย

เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Grandprix 2016 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Grandprix 2016 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Grandprix 2016 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Grandprix 2016 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Grandprix 2016 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Grandprix 2016 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Grandprix 2016 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Grandprix 2016 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Grandprix 2016

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการประชุมสภาเทศบาล"สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี2560" เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 เทศบาลเมืองแสนสุข โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญแรก 60 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญแรก 60 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญแรก 60 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญแรก 60 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมสภา สมัยสามัญแรก 60

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศการแข่งขันไตรกีฬา Bangsaen Tri League เมื่อวันที่18-19กุมภาพันธ์2560 เวลา 06.00 น. ณ ชายหาดบางแสน โดยมีผู้เข้าแข่งขันทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศอย่างคับคั่ง ขอบคุณพี่น้องชาวบางแสนทุกท่านที่ร่วมต้อนรับและร่วมเชียร์นักกีฬา และร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีในครั้งนี้ด้วยนะครับ

เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Tri League2017 59 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Tri League2017 59 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Tri League2017 59 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Tri League2017 59 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Tri League2017 59 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Tri League2017 59 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Tri League2017 59 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Tri League2017 59 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Tri League2017 59 เทศบาลเมืองแสนสุข Bangsaen Tri League2017 59

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศ"ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ" เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง เทศบาลเมืองแสนสุข ได้ดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยใช้วิธีประมูลด้วยวาจา

เทศบาลเมืองแสนสุข Singha Bangsaen powerboat2017 เทศบาลเมืองแสนสุข Singha Bangsaen powerboat2017 เทศบาลเมืองแสนสุข Singha Bangsaen powerboat2017 เทศบาลเมืองแสนสุข Singha Bangsaen powerboat2017 เทศบาลเมืองแสนสุข Singha Bangsaen powerboat2017

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข ครั้งที่1/2560 เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม1 ชั้น 4 เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยนายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ หัวหน้าส่วนราชการฯเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 -2562) เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4 และพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1

เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาครั้งที่1 60 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาครั้งที่1 60 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาครั้งที่1 60 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาครั้งที่1 60 เทศบาลเมืองแสนสุข ประชุมคณะกรรมการพัฒนาครั้งที่1 60

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพบรรยากาศโครงการลดปริมาณสัตว์จรจัด เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2560 เป็นโครงการฯที่ทางเทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกับ สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดดรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์ เขต 2 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองชลบุรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาสิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก และ ชมรมอาสาสัตวแพทย์เทศบาลเมืองแสนสุข เพื่อลดปริมาณสัตว์จรจัดภายในพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุขและบริเวณใก้ลเคียง มีประชากรนำสัตว์มาเข้าร่วมกว่า 300ตัว

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการลดปริมาณสัตว์จรจัด 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการลดปริมาณสัตว์จรจัด 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการลดปริมาณสัตว์จรจัด 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการลดปริมาณสัตว์จรจัด 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการลดปริมาณสัตว์จรจัด 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการลดปริมาณสัตว์จรจัด 59 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการลดปริมาณสัตว์จรจัด 59 

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการแข่งขันรายการ TOUR OF BANGSAEN เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2560 นำโดยฯพณฯท่านสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายณรงค์ชัย คุณปลื้มร่วมการปล่อยตัวพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันปั่นจักรยานทางไหลในรายการ TOUR OF BANGSAEN 2016 มีนักแข่งเข้าร่วมกว่า4000คน โดยการแข่งันเป็น2รุ่นดังนี้ รุ่นที่1ระยะทางรวม 151 กิโลเมตร รุ่นที่2 ระยะทางรวม 75 กิโลเมตร ขอขอบคุณภาพจากเพจ TOUR OF BANGSAEN และเพจ ณรงค์ชัย (ตุ้ย) คุณปลื้ม

เทศบาลเมืองแสนสุข TOUR OF BANGSAEN 59 เทศบาลเมืองแสนสุข TOUR OF BANGSAEN 59 เทศบาลเมืองแสนสุข TOUR OF BANGSAEN 59 เทศบาลเมืองแสนสุข TOUR OF BANGSAEN 59 เทศบาลเมืองแสนสุข TOUR OF BANGSAEN 59

เทศบาลเมืองแสนสุข ภาพการประชุมคณะกรรมการสนับสุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม2 ชั้น 4 เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยนายกมล เจนวาณิชยานนท์ ปลัดเทศบาลเมืองแสนสุข และคณะกรรมการฯเข้าร่วมประชุมกันโดยพร้อมเพรียง

เทศบาลเมืองแสนสุข คณะกรรมการสนับสุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข 59 เทศบาลเมืองแสนสุข คณะกรรมการสนับสุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข 59 เทศบาลเมืองแสนสุข คณะกรรมการสนับสุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข 59 เทศบาลเมืองแสนสุข คณะกรรมการสนับสุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข 59 เทศบาลเมืองแสนสุข คณะกรรมการสนับสุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลเมืองแสนสุข 59