เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

22 สิงหาคม 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข จัดโครงการอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลน ปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี พลิกฟื้นผืนป่าด้วยพระบารมี


เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลน ปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี พลิกฟื้นผืนป่าด้วยพระบารมี เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลน ปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี พลิกฟื้นผืนป่าด้วยพระบารมี เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลน ปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี พลิกฟื้นผืนป่าด้วยพระบารมี เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลน ปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี พลิกฟื้นผืนป่าด้วยพระบารมี

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอนุรักษ์และปลูกป่าชายเลน ปลูกป่า 800 ล้านกล้า 80 พรรษามหาราชินี พลิกฟื้นผืนป่าด้วยพระบารมี

16 สิงหาคม 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข จัดโครงการอบรม ฝึกดับเพลิงเบื้องต้น ประจำปี 2555


เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอบรม ฝึกดับเพลิงเบื้องต้น ประจำปี 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอบรม ฝึกดับเพลิงเบื้องต้น ประจำปี 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอบรม ฝึกดับเพลิงเบื้องต้น ประจำปี 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอบรม ฝึกดับเพลิงเบื้องต้น ประจำปี 2555

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอบรม ฝึกดับเพลิงเบื้องต้น ประจำปี 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการอบรม ฝึกดับเพลิงเบื้องต้น ประจำปี 2555

16 สิงหาคม 2555 นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข เข้ารับพระราชทานรางวัลองค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาระบบการจัดการ สุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2555 ที่ศูนย์การประชุมอิมแพค ฟอรัม ซึ่งเป็นรางวัลที่ 2 ของปี พ.ศ. 2555 ที่เทศบาลเมืองแสนสุข โดยนายกตุ้ย นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม ผู้นำท้องถิ่น หนุ่ม ไฟแรง เดินหน้าพัฒนาท้องถิ่นในทุกๆด้าน เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข


เทศบาลเมืองแสนสุข รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2555

เทศบาลเมืองแสนสุข รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข รับรางวัลองค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาระบบการจัดการสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2555

ทางเทศบาลเมืองแสนสุขได้ดำเนินการปล่อยปะการังเทียมบ้านปลาเฉลิมพระเกียรติ ลงสู่ทะเลชายฝั่งอ่าวไทย ตั้งแต่ช่วงหาดบางแสน ล่าง หาดบางแสนและบริเวณแหลมแท่น เพื่อเป็นการตามรอยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม ราชินีนาถ “ สร้างบ้านให้ปลา ฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเล” ในวันที่ 10 สิงหาคม 2555 เวลา 08.30 น. ณ ลานเอนกประสงค์แหลมแท่น ต. แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี จัดทำโครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเลเฉลิมพระเกียรติ โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่จะสนองพระราชเสาวนีย์ ของสมเด็จพระนางเจ้า


เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการปล่อยปะการังเทียม เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการปล่อยปะการังเทียม เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการปล่อยปะการังเทียม เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการปล่อยปะการังเทียม

เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการปล่อยปะการังเทียม เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการปล่อยปะการังเทียม

กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแสนสุข ได้จัดทำโครงการเทคโนโลยีเพื่อชีวีแสนสุข ประจำปี พ.ศ.2555 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตั้งอุปกรณ์เสริมใน การช่วยเปิด-ปิด อุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านคลื่นวิทยุ และอุปกรณ์แจ้งเหตุชุมชน ซึ่งเป็นการช่วยเหลือผู้สูงอายุและคนพิการ ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุข

โดยนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุขเป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00น. ณ ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ ตึกวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้น 3 หลังอาคารวิศวกรรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมสำหรับงบประมาณในครั้งนี้เป็นหัวหน้าชุมชนเข้า มาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและการดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง เพื่อจะนำความรู้ที่ได้ไปช่วยเหลือลูกบ้านที่เป็นผู้สูงอายุและคนพิการใน ชุมชนต่อไป


เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเทคโนโลยีเพื่อชีวีแสนสุข  ประจำปี พ.ศ.2555 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเทคโนโลยีเพื่อชีวีแสนสุข  ประจำปี พ.ศ.2555 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการเทคโนโลยีเพื่อชีวีแสนสุข  ประจำปี พ.ศ.2555

8 สิงหาคม 2555 นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองแสนสุข ประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและกิจกรรม เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2555


เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมและกิจกรรม เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการฝึกอบรมและกิจกรรม เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2555

งานประเพณีแห่เทียนพรรษา วันที่ 1 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกับหน่วยงานรัฐบาล เอกชน รัฐวิสาหกิจและโรงเรียนต่างๆ ภายในเขต ทม.แสนสุข จัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา ณ วัดกลางดอน ซึ่งเป็นประเพณีงานบุญเก่าแก่มีสวยงามและสามารถหาชมได้ยากในยุคสมัยปัจจุบันให้คงอยู่สืบทอดให้เยาวชนคนรุ่นหลังได้ชมความสวยงามและยั่งยืนต่อไป


เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา

เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา เทศบาลเมืองแสนสุข กิจกรรมประเพณีแห่เทียนพรรษา

งานสัปดาห์แสนสุขสะอาด (Saensuk cleaning week) วันที่ 31 กรกฎาคม เวลา 08.00-12.00 น. เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกับชุมชนภายในเขตเทศบาล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน นิสิต-นักศึกษาและประชาชนทั่วไป จัดโครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด (Saensuk cleaning week) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2555 ณ บริเวณด้านหน้าพุทธสมาคมสว่างผลหนองมน ตลาดหนองมน ทำความสะอาด กวาด ล้างพื้นถนนเพื่อทัศนียภาพ ความสวยงามรวมไปถึงความสะอาดกลับคืนสู่ท้องถิ่นของเทศบาลเมืองแสนสุข


เทศบาลเมืองแสนสุข งานสัปดาห์แสนสุขสะอาด (Saensuk cleaning week)

27 กรกฎาคม 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย


เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย เทศบาลเมืองแสนสุข โครงการบริหารจัดการขยะอันตราย

25 กรกฎาคม 2555 เทศบาลเมืองแสนสุข นำโดยท่านนายกณรงค์ชัย คุณปลื้ม ร่วมกับอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี โรงงานผลิตแป้ง และประชาชนในพื้นที่เข้าเยี่ยมชมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงาน หลังจากมีข้อร้องเรียนด้านกลิ่นจากประชาชนในพื้นที่


เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมชมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตแป้ง เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมชมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตแป้ง เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมชมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตแป้ง เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมชมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตแป้ง

เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมชมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตแป้ง เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมชมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตแป้ง เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมชมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตแป้ง เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมชมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตแป้ง

เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมชมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตแป้ง เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมชมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตแป้ง เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมชมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตแป้ง เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมชมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตแป้ง

เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมชมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตแป้ง เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมชมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตแป้ง เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมชมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตแป้ง เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมชมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตแป้ง

เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมชมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตแป้ง เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมชมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตแป้ง เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมชมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตแป้ง เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมชมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตแป้ง

เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมชมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตแป้ง เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมชมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตแป้ง เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมชมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตแป้ง เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมชมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตแป้ง

เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมชมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตแป้ง เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมชมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตแป้ง เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมชมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตแป้ง เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมชมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตแป้ง

เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมชมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตแป้ง เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมชมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตแป้ง เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมชมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตแป้ง เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมชมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตแป้ง

เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมชมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตแป้ง เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมชมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตแป้ง เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมชมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตแป้ง เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมชมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตแป้ง

เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมชมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตแป้ง เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมชมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตแป้ง เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมชมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตแป้ง เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมชมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตแป้ง

เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมชมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตแป้ง เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมชมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตแป้ง เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมชมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตแป้ง เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมชมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตแป้ง

เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมชมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตแป้ง เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมชมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตแป้ง เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมชมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตแป้ง เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมชมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตแป้ง

เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมชมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตแป้ง เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมชมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตแป้ง เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมชมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตแป้ง เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมชมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตแป้ง

เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมชมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตแป้ง เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมชมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตแป้ง เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมชมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตแป้ง เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมชมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตแป้ง

เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมชมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตแป้ง เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมชมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตแป้ง เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมชมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตแป้ง เทศบาลเมืองแสนสุข เยี่ยมชมระบบบ่อบำบัดน้ำเสียในโรงงานผลิตแป้ง