เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ข่าวประกวดราคา เทศบาลเมืองแสนสุข

ตามประกาศ เทศบาลเมืองแสนสุข  เรื่อง ประมูลจ้างจัดงาน บางแสนกรังปรีซ์ (Bangsean Grand Prix) ประจำปี ๒๕๖๐  ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙

 

           เนื่องจากเทศบาลเมืองแสนสุข เลื่อนการจัดกิจกรรม โดยยังไม่มีกำหนด

 

          จึงขอยกเลิกประกาศประมูลจ้างดังกล่าว

 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙      
 
 
 
 

(นายณรงค์ชัย คุณปลื้ม)

นายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข