สำนักงาน ก.พ.ขอเชิญข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชน ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ท่านสามารถร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์ ตามเส้นทางเชื่อมโยงด้านล่างนี้

https://web.ocsc.go.th/forking/