1 2 3

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารเผยแพร่

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

การปฏิบัติงานล้างทำความสะอาดสถานที่สาธารณะ ประจำเดือนธันวาคม 2562

หน่วยงาน

สถานที่

วันที่

เวลา

 

งานรักษาความสะอาด

 

 

ตลาดหนองมน

 

11 ธันวาคม 2562

09.30 น.

แผงลอยสวนหย่อมแหลมแท่น

12 และ 26 ธันวาคม 2562

09.00 น.

                    ในเดือนธันวาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดวัน และเวลา เพื่อล้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณต่าง ๆ ดังนี้

หากผู้ใดสนใจร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแสนสุข หมายเลขโทรศัพท์ 0 – 3819 - 3512 - 4