1 2 3

ข่าวประกวดราคา

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารเผยแพร่

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

หนังสือท่องเที่ยวเมืองบางแสน

ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จังหวัดชลบุรี เปิดรับสมัครฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตร  6 เดือน  จำนวน 6 แผนก ดังนี้

          1.ตัดผมชาย

          2.โภชนาการ

          3.บริการโรงแร

          4.เสริมสวยสตรี

          5.ตัดเย็บเสื้อผ้า

          6.ช่างไฟฟ้าเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ

          โดยเปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 31 ตุลาคม 2562 ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ จังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 038-241-072