เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

          กรมเจ้าท่าแจ้งเลื่อนวันยื่นคำร้องขอทำอัตลักษณ์ประจำเรือออกไปโดยไม่มีกำหนด เนื่องจากยังไม่ได้กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการทำอัตลักษณ์ จึงขอเลื่อนวัน เวลา จากเดิมออกไปก่อน จนกว่าจะมีคำสั่งออกมาแน่ชัดอีกครั้ง หากกำหนดวัน เวลา ที่แน่นอนแล้ว จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

          ขออภัยมา ณ โอกาสนี้ด้วย