เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

                   ขอเชิญเข้าร่วมสมัครเป็น “อาสาสมัครพิทักษ์ทางทะเลเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผู้สนใจสมัครสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.dmcr.go.th