เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุขได้จัดโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก โดยกำหนดให้มีการทำกิจกรรมทำความสะอาดขุดลอกและกำจัดวัชพืชบริเวณคลองบางโปรง เพื่อเฉลิมพระเกียรติในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม 2562  เวลา 07.00 น.เป็นต้นไป ณ อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชุมชนบางเป้ง

จึงขอเชิญชวนทุกท่านสวมเสื้อสีเหลือง พร้อมผ้าพันคอและหมวกเข้าร่วมทำกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว