เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ด้วยเทศบาลเมืองแสนสุข กำหนดจัดงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน ประจำปี พ.ศ 2562  ในระหว่างวันที่ 16 – 17 เมษายน 2562 ณ บริเวณชายหาดบางแสน เพื่อให้การจัดงานประเพณีก่อพระทรายวันไหลบางแสน เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ เทศบาลเมืองแสนสุขจึงขอปิดเส้นทางจราจรเพื่อจัดสถานที่สำหรับการจัดงาน ดังนี้

  1. ถนนลงหาดบางแสน ปิดการจราจรตั้งแต่หน้าร้านอาหารจรินทร์ ถึงวงเวียนบางแสนเพื่อเตรียมสถานที่สำหรับจัดงาน

1.1  วันที่ 14 เมษายน 2562 เวลา ตั้งแต่เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป

1.2  วันที่ 14 – 15 เมษายน 2562 ( เจ้าของบ้าน ผู้ประกอบการและลูกค้าเข้าออกได้ตามปกติ)

1.3  วันที่ 16 – 17 เมษายน 2562 ( เจ้าของบ้าน ผู้ประกอบการและลูกค้า เข้า-ออก ได้ถึงเวลา 15.00 น. ) และห้ามจอดรถทุกชนิดบริเวณฝั่งขวา (ฝั่งธนาคารไทยพาณิชย์)

  1. ถนนบางแสนสาย 1 ปิดการจราจรตั้งแต่วงเวียนบางแสน ถึงบริเวณปากซอย 3  ในวันที่   14 เมษายน – 18 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
  2. ถนนบางแสนสาย 2  ปิดการจราจรบริเวณปากซอย 1 และปากซอย 2 ในวันที่ 14 เมษายน – 18 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
  3. บริเวณที่จอดรถด้านหลังอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข ขอสงวนสิทธิ์ในการพื้นที่ทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 14 – 18 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

              จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน