เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมในโครงการระบบจัดเก็บข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานระดับพื้นที่ เพื่อการบริหารทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน
โดยผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี โทรศัพท์ 038-287-199