เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข 
เรื่อง การรับสมัครร้านสินค้าช่วงเทศกาลสงกรานต์และเทศกาลวันไหลบางแสน ระหว่างวันที่ 13 - 17 เมษายน 2562 บริเวณถนนลงหาดบางแสน ปี 2562

**สอบถามเพิ่มเติม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 038-193512