เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ในเดือนมีนาคม 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดวัน และเวลา เพื่อล้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณต่าง ๆ ดังนี้

หน่วยงาน

สถานที่

วันที่

เวลา

 

งานรักษาความสะอาด

 

 

ตลาดหนองมน

 

6 และ 10 มีนาคม 2562

09.30 น.

แผงลอยสวนหย่อมแหลมแท่น

14 และ 28 มีนาคม 2562

09.00 น.

 

หากผู้ใดสนใจร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแสนสุข หมายเลขโทรศัพท์ 0-3819-3512