เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีได้จัดงาน “วันรวมน้ำใจ ประจำปี 2562 จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตกุศลทุกท่านร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของเพื่อเป็นรางวัลใน ร้านมัจฉากาชาด โดยผู้สนใจสามารถนำสิ่งของหรือเงินมาบริจาค       
ได้ที่ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรี ในวันที่ 14 มีนาคม 2562 ระหว่างเวลา 09.00 – 12.00 น.