เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

          กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม กำหนดจัดประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการสมัครเพิ่มเติมได้ที่ http://www.culture.go.th