เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

แจ้งการปิดให้บริการสนามกีฬาในร่มเทศบาลเมืองแสนสุขชั่วคราว

เนื่องจากชมรมคนรักบาสบางแสน ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันบาสเกตบอลแสนสุขคัพ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 โดยขอความอนุเคราะห์ใช้สนามกีฬาในร่มเทศบาลเมืองแสนสุขในการจัดการแข่งขันฯ ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2562 (เฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์) เทศบาลฯจึงขอปิดให้บริการสนามกีฬาในร่มเทศบาลเมืองแสนสุขชั่วคราว โดยจะปิดให้บริการทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป และวันเสาร์ - อาทิตย์ ปิดให้บริการทั้งวัน ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ – 10 มีนาคม 2562
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันและขออภัยในความไม่สะดวก