เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมได้กำหนดวัน และเวลา เพื่อล้างทำความสะอาดพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้

 

หน่วยงาน

สถานที่

วันที่

เวลา

 

งานรักษาความสะอาด

 

 

ตลาดหนองมน

 

6 และ 20 กุมภาพันธ์ 2562

 

09.30 น.

 

ฝ่ายสุขาภิบาลอาหารและ

อนามัยสิ่งแวดล้อม

 

 

แผงลอยสวนหย่อมแหลมแท่น

 

14 และ 28 กุมภาพันธ์ 2562

 

09.00 น.

หากผู้ใดสนใจร่วมกิจกรรมดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองแสนสุข สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-3819-3512