เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ผู้สนใจติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ 
กองการศึกษา เทศบาลเมืองแสนสุข ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-3819-3585