เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแสนสุข ได้จัดทำโครงการ “รักษ์ดวงตา  คืนโสตสดใส เพื่อคนทุกวัยของเมืองแสนสุข ประจำปี 2562 โดยมีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลชลบุรี ให้บริการตรวจการได้ยินและคัดกรองโรคหู และมีการบรรยายความรู้เรื่องโรคและการดูแลหู ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562  ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลเมืองแสนสุข
จึงขอเชิญชวนผู้สนใจลงทะเบียน เพื่อเข้ารับการตรวจล่วงหน้าได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแสนสุข สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองสาธารณสุขฯ หมายเลขโทรศัพท์ 038-193-512 ในวันและเวลาราชการ