เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข การรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562

        ด้วยเทศบาลเมืองแสนสุข โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับชมรม อาสาสัตวแพทย์เทศบาลเมืองแสนสุข จะดำเนินการตามโครงการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน  ศาสตราจารย์  ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ประจำปี 2562 โดยการออกหน่วยให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการให้บริการ ให้กับสัตว์เลี้ยง สุนัขแมว และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขจำนวน 32 หน่วยบริการ

        ดังนั้น  จึงขอเชิญเจ้าของสัตว์เลี้ยง  นำสัตว์เลี้ยงที่มีอายุตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป  หรือเคยฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ามาแล้วประมาณ 1 ปี ให้นำสัตว์เลี้ยง เข้าขอรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2562 โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ตามหน่วยบริการที่ทางเทศบาลเมืองแสนสุขได้ออกหน่วยให้บริการตามชุมชนใกล้บ้านท่านตามวันและเวลาที่แนบท้ายประกาศ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์  0-3838-5100

กำหนดการออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ที่

วัน/เดือน/ปี

สถานที่

1

28 /ม.ค./62

ลานจอดรถหลังเทศบาล 1

2

29 /ม.ค./62

อู่ต่อเรือเขาสามมุก , วัดไตรมุขชยาราม

3

30 /ม.ค./62

หมู่บ้านสามมุกธานี

4

31 /ม.ค./62

ถ.บางแสนอ่างศิลา ซ.4 ครัวเจ๊เราะ

5

1 /ก.พ./62

ลานอเนกประสงค์แหลมแท่น

6

4 /ก.พ./62

หมู่บ้านแสนเจริญ 9

7

5 /ก.พ./62

หมู่บ้านนายแก้ว , วัดแสนสุข

8

6 /ก.พ./62

ศสมช.ชุมชนสมใจนึก

9

7 /ก.พ./62

หมู่บ้านโชคดี

10

8 /ก.พ./62

หลัง บ.นวพรค้าข้าว

11

11 /ก.พ./62

ถนนมิตรสัมพันธ์ ซอยไก่ย่าง

12

12 /ก.พ./62

ปากซอย 2 บางแสนทาวเวอร์

13

13 /ก.พ./62

ตลาดอาจารย์หลาบ

14

14 /ก.พ./62

หมู่บ้านทรายแก้วเปรมใจราษฎร์

15

15 /ก.พ./62

หน้าบ้านประธานชุมชนมณีแก้ว

16

20 /ก.พ./62

ตลาดนัดซีไซร์

17

21 /ก.พ./62

เทศบาลพัฒนา 2 ทางโค้งซ้ายต้นมะขาม

18

22 /ก.พ./62

หน้าโรงเรียนนารานุบาล

19

25 /ก.พ./62

หน้าร้านเจ๊ส่งถนนเทศบาลพัฒนา 1

20

26 /ก.พ./62

หน้าบ้านผู้ใหญ่หนู , วัดตาลล้อม

21

27 /ก.พ./62

ต้นมะขามชุมชนบ้านเหมือง

22

28 /ก.พ./62

ถ.เปรมใจราษฎร์ หน้าบ้านป้าจ้อย,

วัดราษฎร์ศรัทธา (ท้ายดอน)

23

1 /มี.ค../62

แยกตาดม

24

4 /มี.ค../62

ซอยแจ่มจันทร์หน้าบ้านนางเฉลียว

25

5 /มี.ค../62

ตลาดนัดหาดวอน

26

6 /มี.ค../62

หน้าศาลเจ้าสุวรรณลอยล่อง

27

7 /มี.ค../62

ร้านก๋วยเตี๋ยวหน้ามน

28

8 /มี.ค../62

ถ.บางแสนล่าง หน้าศาลเจ้าพ่อเสือ

29

11 /มี.ค./62

วังแสนสุข

30

12 /มี.ค./62

วัดเก่าโบราณ

31

13 /มี.ค./62

วัดบางเป้ง

32

14 /มี.ค./62

วัดแจ้งเจริญดอน  (กลางดอน)