เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข กำหนดจัดพิธีทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ในวันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ณ บริเวณตลาดสดหนองมน ถนนสันติเกษม โดยเทศบาลฯ ได้นิมนต์พระภิกษุและสามเณร จำนวน 55 รูป มาเดินรับบิณฑบาตจากประชาชน และนักท่องเที่ยว เพื่อเป็นการร่วมส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี  อันดีงามให้คงอยู่สืบไป และเพื่อให้พุทธศาสนิกชน นักท่องเที่ยว ประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการทำบุญตักบาตร

จึงขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชน ประชาชน นักท่องเที่ยว ร่วมทำบุญตักบาตรในวันขึ้นปีใหม่ วันอังคารที่ 1 มกราคม 2562 บริเวณตลาดสดหนองมน ถนนสันติเกษม