เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ตามที่เทศบาลเมืองแสนสุข ได้ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง บัดนี้ คณะกรรมการสรรหาและเลืกสรรได้พิจารณาดำเนินการคัดเลือกเรียบร้อยแล้ว มีผู้ผ่านการคัดเลือกดังรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย
เอกสารแนบ :
Download this file (ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข  เรื่อง ผลการพิจารณาสรรหาพนักงานจ้าง.pdf)ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข[ผลการพิจารณาสรรหาพนักงานจ้าง]3729 kB