เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

แจ้งการปิดการจราจรบริเวณชายหาดบางแสน ในวันที่ 15-16 ธ.ค.61