เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุข เลือกถนนลงหาดบางแสนเป็น “ถนนท้องถิ่นสะอาด สวยงาม ปลอดภัย” และมีกำหนดจัดกิจกรรมกวาดล้างทำความสะอาดถนนลงหาดบางแสน (Big Cleaning Day) ในวันพุธที่  19 กันยายน 2561 เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ ถนนลงหาดบางแสน โดยเจ้าหน้าที่เทศบาลฯจะล้างฟุตบาทและขอบฟุตบาท ตัด/แต่งต้นไม้ รับเก็บขยะ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ตู้ เตียง สิ่งของที่ไม่ใช้แล้ว เป็นต้น  หากท่านใดสนใจ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ในวันและเวลาดังกล่าว