เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับสาระสำคัญของรัญธรรมนูญ การเลือกตั้งและการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งปัจจุบันถือว่าเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของทุกคน               จึงได้จัดรายการวิทยุออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM.92.5 MHz ซึ่งมีช่วงเวลาออกอากาศ ดังนี้

1.      รายการ ข่าวภาคหลัก                ออกอากาศเวลา 07.30 – 08.00 น.

2.      รายการ บันทึกสถานการณ์         ออกอากาศเวลา 08.00 – 09.00 น.

3.      รายการ หมุนตามวัน                 ออกอากาศเวลา 16.10 – 17.00 น.

และนอกจากนี้ยังมีรายการ กกต. ทอล์ก ออกอากาศทุกวันพุธ เวลา 19.30 – 20.00 น. ทางสถานีวิทยุเครือข่ายสมาคมสื่อช่อสะอาด และรายการ สายตรง กกต. ออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี เวลา 15.25 – 15.45 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ( ททบ.5 ) จึงขอเชิญชวนท่านรับฟังรายการตามวันและเวลาดังกล่าว