เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสนขอชี้แจงว่าไม่มีนโยบายส่งพนักงานออกเรียกเก็บค่าไฟฟ้าตามบ้านเรือน มีเพียงให้เจ้าหน้าที่ไปจดหน่วยตามรอบการใช้ไฟฟ้าและส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าเท่านั้น โดยให้ผู้ใช้ไฟนำไปชำระเงินที่จุดบริการรับเงินค่าไฟฟ้า เช่น เค้าท์เตอร์รับเงินที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร้าน 7-11 เค้าท์เตอร์เซอร์วิส จุดบริการ       รับเงินไฟฟ้าตามห้างสรรพสินค้า เช่น โลตัสเอ็กซ์เพรส

กรุณาอย่าชำระเงินให้แก่ผู้ที่แอบอ้างเรียกเก็บเงินตามบ้านเป็นอันขาด

รวมถึงเงินค่าต่อกลับใช้ไฟฟ้า (กรณีถูกงดจ่ายไฟฟ้า) ให้แก่ตัวแทนจดหน่วย ตัวแทนงดจ่ายไฟ เนื่องจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่อนุญาตให้รับเงินจากผู้ใช้ไฟทุกกรณี หากเกิดความเสียหายขึ้น จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากพบเห็นผู้กระทำความผิดดังกล่าว กรุณาโทรแจ้ง PEA Call Center หมายเลข 1129 หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน 038-381683