เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

งานบำบัดน้ำเสีย กองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองแสนสุข ได้จัดทำโครงการพัฒนาคลองบางโปรง เพื่อถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา โดยจะดำเนินการกำจัดวัชพืช และทำความสะอาดโดยรอบบริเวณคลองบางโปรง ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม และเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ความสะอาด สวยงามของคลองบางโปรง  ในวันอังคาร   ที่ 7 สิงหาคม 2561 เวลา 8.00 น. ณ บริเวณลานวัดบางเป้ง จึงขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ตามวันและเวลาดังกล่าว