เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ผลการพิจารณาสรรหาพนักงานจ้าง มีผู้ผ่านการคัดเลือกดังรายชื่อ(ตามเอกสารแนบท้าย)

ทั้งนี้วันที่มารายงานตัวเพื่อจะปฏิบัติหน้าที่  ทางเทศบาลเมืองแสนสุขจะประสานแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
เอกสารแนบ :
Download this file (2018-07-31.pdf)ประกาศผล[1]2861 kB