เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

วัน  เวลา  สถานที่สำหรับผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561  ระหว่างเวลา  09.00 - 16.00 น.  ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข  โดยการสอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์/ทดสอบความรู้ทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

ประกาศผลสอบคัดเลือกและการขึ้นบัญชี

วันที่  31 กรกฎาคม 2561

(รายชื่อตามเอกสารแนบ)

เอกสารแนบ :
Download this file (รายชื่อ.pdf)รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ[1]226 kB