เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

งานสาธารณูปโภค ฝ่ายการโยธา กองช่าง เทศบาลเมืองแสนสุข จะดำเนินการซ่อมแซมถนน บางแสนสาย 4 ใต้ ซอย 2 (ซอยสดใส) โดยจะดำเนินการซ่อมแซมในวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.30 น.

เพื่อให้การดำเนินการ เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบ และต้องขออภัยในความไม่สะดวก