เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เนื่องด้วย การฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน มีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าเพื่อบำรุงรักษาหม้อแปลงและแก้ไขมาตรฐานการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูงที่ต้นหม้อแปลงไฟฟ้าหน้าร้านเมย์ ถ.ลงหาดบางแสน บริเวณไฟฟ้าดับตั้งแต่ร้าน ดี-วัน ถึง ภัทชรีห้องอาบน้ำจืด วงเวียนบางแสน ในวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยประมาณ

ผู้ใช้ไฟที่มีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าในวันและเวลาดังกล่าว ขอให้ผู้ใช้ไฟดำเนินการจัดหาเครื่องสำรองไฟฟ้าติดตั้งภายในสถานประกอบการของท่านเอง เนื่องจากทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสนไม่มีเครื่องสำรองไฟฟ้าทดแทนให้ โดยให้ปลดอุปกรณ์ตัดตอนที่ต่อเข้ากับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกก่อน  เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าย้อนเข้าระบบจำหน่ายไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายได้

หากการปฏิบัติงานแล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสนจะดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้ก่อนเวลาดังกล่าว ทั้งนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสนต้องขออภัยต่อความไม่สะดวกในครั้งนี้