เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

กองการศึกษา เทศบาลเมืองแสนสุข กำหนดจัดโครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลแสนสุขคัพ ประจำปี 2561 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในการออกกำลังกายและเล่นกีฬา และรณรงค์ให้เด็กและเยาวชนได้สนใจออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาฟุตซอลระหว่างวันที่ 16 – 20 กรกฎาคม 2561 ณ สนามกีฬาในร่มเทศบาลเมืองแสนสุข

 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์และดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอปิดสนามให้บริการกีฬาในร่มเทศบาลเมืองแสนสุขชั่วคราว ในระหว่างวันที่ 16 – 20 กรกฎาคม 2561 เป็นเวลา 5 วัน