เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เนื่องจากชมรมวอลเล่ย์บอล SMAUG ชลบุรี ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันวอลเล่ย์บอลชายทั่วไปรายการ SMAUG คัพ โอเพ่น ครั้งที่ 1 โดยขอความอนุเคราะห์ใช้สนามกีฬาในร่มของเทศบาลเมืองแสนสุขในการจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป เทศบาลเมืองแสนสุขจึงขอปิดให้บริการสนามกีฬาในร่มเทศบาลเมืองแสนสุขชั่วคราว ระหว่างวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2561 เป็นเวลา 2 วัน