เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน


เทศบาลเมืองแสนสุขขอเชิญผู้มีจิตอาสาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมทำความสะอาดชายหาดบางแสนตามวัน
และเวลาดังนี้

14 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 เป็นต้นไป บริษัท ฮีโน่มอเตอร์ส แมนูแฟคทอริ่ง (ประเทศไทยจำกัด)

15 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 – 11.00 น. กลุ่มอมตะนิวส์คลับ

4 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 – 11.00 น. บริษัท เอ็น เอส เค แบบริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

18 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 – 12.00 น. โรงเรียนทอสี

จึงขอเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว