เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เทศบาลเมืองแสนสุขได้จัดทำโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ   สืบทอดประปณิธานในหลวง รัชกาลที่ 10” ซึ่งได้กำหนดจัดกิจกรรมล้างทำความสะอาดถนนรอบเทศบาลเมืองแสนสุข ถนนบางแสนสาย 1 ถนนบาลแสนสาย 2 ลานจอดรถ ลานอเนกประสงค์หลังเทศบาล ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป จึงขอเชิญชวนจิตอาสาทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้