เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย กำหนดจัดงาน eGovernment Forum 2018 ระหว่างวันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2561 ณ ห้องวายุภักษ์ 2 – 4 ชั้น 4 อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ วัตถุประสงค์ของการจัดงานเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิดในการพัฒนาและจัดหาระบบสารสนเทศ เพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีในการบริหารการบริการและการพัฒนา เพื่อให้พร้อมรับรองการเดินหน้าประเทสไทยสู่บริบทใหม่ในเวทีโลก จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมการประชุมสัมมนาตามวันและเวลาดังกล่าว สามารถขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณธัญญา สิมาวัตร หมายเลขโทรศัพท์ 02-661-7750 ต่อ 221-223