เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ขนส่งจังหวัดชลบุรี จัดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนทั่วไปที่ออกให้กับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลม่เกิน 7 คน หมวดอักษร ขย จำนวน 301 หมายเลข

                   โดยจะทำการประมูลด้วยการเสนอราคาด้วยวาจา (เคาะไม้) ณ ห้องแปซิฟิค เดอะไทด์ รีสอร์ท ชายหาดบางแสน ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 18 – 19 สิงหาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป และประมูลทางอินเตอร์เน็ตที่ www.tabienrod.com หมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้สามารถ ซื้อ ขาย ให้ ใช้สับเปลี่ยนกับรถคันเก่าที่มีอยู่เดิม หรือโอนกันได้ตามกฎหมาย

                   ผู้ใดสนใจสามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี สำนักงานขนส่งสาขาอำเภอบางละมุง สำนักงานขนส่งอำเภอหนองใหญ่ และสำนักงานขนส่งสาขาอำเภอศรีราชา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   (เว้นวันหยุดราชการ) หรือลงทะเบียนได้ที่หน้างานในวันที่ทำการประมูลและทางอินเตอร์เน็ตที่ www.tabienrod.com

                   หลักฐานที่ใช้ในการลงทะเบียน

                             1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือ  สำเนาหนังสือเดินทาง

                             2.ใบมอบอำนาจ (ถ้ามี)

                   สามารถสอบถามและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  www.tabienrod.com   หมายเลขโทรศัพท์ 038-275200  , 038-278967