เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพการปั่นจักรยาน “BUU Health Day” ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2561 โดยวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม          ครั้งนี้เพื่อเป็นการรณรงค์การออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยาน ลดภาวะโลกร้อน และเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยบูรพาครบรอบ 63 ปี จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “BUU Health Day” สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการสมัครร่วมกิจกรรมได้ที่ กองกีฬาและนันทนาการ   หมายเลขโทรศัพท์ 038-102443