เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข
เรื่อง การกำหนดราคาอาหาร สำหรับผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะชายหาดบางแสน เทศบาลเมืองแสนสุข
..................................................................................
สำหรับประชาชน นักท่องเที่ยว ที่ต้องการแจ้งข้อมูล ร้องเรียน หรือต้องการความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ เช่น เลื่อนรถ เด็กพลัดหลง ถูกเอารัดเอาเปรียบไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้า หรือการใช้บริการ พบการขายอาหารในราคาสูงเกินจริง พบผู้ประกอบการกีดกันที่จอดรถยนต์ เป็นต้น ท่านสามารถโทรแจ้งได้ที่ สายด่วนเทศบาลเมืองแสนสุข 1132 โทรแจ้งได้ตลอด 24 ชั่วโมง