เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เนื่องจากเทศบาลตำบลห้วยกะปิ จัดโครงการสร้างภูมิป้องกันเด็กจมน้ำ ประจำปี 2561 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยทางน้ำ
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำอย่างถูกวิธี ตลอดจนการฝึกทักษะการเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำและพื้นฐานการว่ายน้ำ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
โดยขอความอนุเคราะห์ใช้สระว่ายน้ำเทศบาลเมืองแสนสุข ในการจัดโครงการฯ ดังนั้นเทศบาลฯจึงขอปิดให้บริการสระว่ายน้ำเทศบาลเมืองแสนสุขชั่วคราวในวันที่ 9 - 10 กรกฎาคม  2561
ระหว่างเวลา 08.30 – 15.30 น. โดยจะเปิดให้บริการตามปกติตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป
จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันและขออภัยในความไม่สะดวก