เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

          ด้วยประกาศเทศบาลเมืองแสนสุข เรื่อง การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองสำหรับกลุ่มผู้ประกอบการเร่ขายสินค้าในที่สาธารณะ เทศบาลเมืองแสนสุข ประเภท หาบเร่                  แผงลอย รถเข็น รถสามล้อพ่วงข้าง และรถกระบะบรรทุกเปิดท้าย

          ข้อที่  2.1  ระบุว่าบริเวณถนนเลียบหาดบางแสนล่างและถนนรอบเขาสามมุข  ให้เข้าจำหน่ายสินค้าได้ทุกวันตั้งแต่เวลา  18.00 – 05.00 น. นั้น  ขอแก้ไขเวลาจำหน่ายสินค้าเป็นเวลา  18.00 – 24.00 น.

          ข้อที่ 2.2 ระบุว่า บริเวณถนนบางแสนสาย 1 ( รวมถึงบริเวณหาดบางแสน ) ตั้งแต่บริเวณวงเวียน                 ยินดีต้อนรับถึงโรงแรมเอสทู จากเดิมให้เข้าจำหน่ายได้ในวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เวลา                             19.00 – 05.00 น. และในวันศุกร์ถึงวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้เข้าจำหน่ายได้ตั้งแต่เวลา                  20.00 – 05.00 น. ขอแก้ไขเป็น ให้จำหน่ายสินค้าได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 19.00 – 24.00 น.

          ข้อที่ 2.5 ระบุว่า บริเวณแหลมแท่น จากเดิมให้เข้าจำหน่ายได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 21.00 – 05.00 น.                ขอแก้ไขเป็น ให้เข้าจำหน่ายสินค้าได้ตั้งแต่เวลา 19.00 – 24.00 น.

          สาเหตุในการขอเปลี่ยนแปลงเวลาจำหน่ายสินค้า เนื่องจาก บริเวณพื้นที่ถนนบางแสนสาย 1                  และบริเวณแหลมแท่น ในเวลากลางคืนมักมีนักท่องเที่ยวจอดรถเปิดท้ายนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกจากนี้ยังมีการมั่วสุมและจับกลุ่มของรถยนต์และมอเตอร์ไซค์บริเวณถนนบางแสนสาย 1 แบะบริเวณแหลมแท่น เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความสะอาดของชายหาด จึงเห็นควรปรับเปลี่ยนเวลาการจำหน่ายสินค้าเพื่อความเหมาะสม

เอกสารแนบ :
Download this file (Binder2.pdf)ประกาศ[ประกาศ]2158 kB