เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

    เทศบาลเมืองแสนสุข ร่วมกับจังหวัดชลบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กระทรวงการ -ท่องเที่ยวและกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย  ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการ บางแสนกรังปรีซ์ ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดชลบุรีและชายหาดบางแสน    จัดการแข่งขันแบบปิดเมือง ณ ชายหาด -บางแสน เขาสามมุข  และแหลมแท่น ในระหว่างวันที่ 11 – 15 กรกฎาคม 2561

     เพื่อให้การดำเนินการจัดโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประชาสัมพันธ์เส้นทางการแข่งขันฯและแผนดำเนินงานติดตั้งและรื้อถอนรั้วการ์ดเรล ดังนี้

 

วันที่

สถานที่

5 - 11 มิถุนายน2561

ทางขึ้นเขาสามมุข ถึง U -Turn ลงเขา

10 – 15 มิถุนายน 2561

U-Turn ลงเขา ถึงแยกทีตัน

13 – 20 มิถุนายน 2561

แยกไฟแดงข้าวหลาม ถึงโค้งขึ้นเขาสามมุข

20 – 24 มิถุนายน 2561

โค้งโรงแรมเอสทู ถึงสี่แยกไฟแดงแหลมแท่น

20 – 30 มิถุนายน 2561

บริเวณแยกทีตัน ถึงวงเวียนแหลมแท่น

1 – 10 กรกฎาคม 2561

วงเวียนแหลมแท่น ถึงโค้งโรงแรมเอสทู

 

                   จึงขอประชาสัมพันธ์และขออภัยในความไม่สะดวก