เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

เนื่องจากในช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมา มีอากาศหนาวเย็นมากต้นสับปะรดส่วนใหญ่ออกดอกติดผลพร้อมกัน  ทำให้เกิดสถานการณ์ผลผลิตสับปะรดล้นตลาด  ในช่วงเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน 2561 ซึ่งปีนี้พบว่ามีผลผลิตมากเกินกว่าที่ตลาดต้องการ ทำให้ราคาตกต่ำอย่างหนัก และมีผลผลิตตกค้างเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกษตรกรในพื้นที่ต้องประสบกับภาวะขาดทุน

จึงขอเชิญชวนท่านที่สนใจซื้อสับปะรดผลสดจากชาวไร่สับปะรดในจังหวัดชลบุรี โดยสามารถดูรายละเอียดได้จากเอกสารแนบ