เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

มูลนิธิราชประชาสมาสัยฯ และสถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสร้าง "อาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การเรียนการประยุกต์พระราชทฤษฎีราชประชาสมาสัย" ขึ้นที่บริเวณสถาบันราชประชาสมาสัย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและแสดงพระราชกรณียกิจของล้นเกล้าฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ต่อความสำเร็จของการประยุกต์พระราชทฤษฎีราชประชาสมาสัยตลอดจนความสำเร้จของการกำจัดโรคเรื้อนอย่างยั่งยืน
มูลนิธิราชประชาสมาสัยฯ และสถาบันราชประชาสมาสัย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดสร้าง "อาคารพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติ ศูนย์การเรียนการประยุกต์พระราชทฤษฎีราชประชาสมาสัย" ขึ้นที่บริเวณสถาบันราชประชาสมาสัย อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเป็นอนุสรณ์สถาน น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณและแสดงพระราชกรณียกิจของล้นเกล้าฯ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ต่อความสำเร็จของการประยุกต์พระราชทฤษฎีราชประชาสมาสัยตลอดจนความสำเร้จของการกำจัดโรคเรื้อนอย่างยั่งยืน