เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา
"พายุดีเปรสชัน บริเวณทะเลจีนใต้"
ฉบับที่ 12 ลงวันที่ 05 มิถุนายน 2561