เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแสนสุข จะทำการจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำเป็นกรรมสิทธิ์เดือนพฤศจิกายน 2560 จำนวน 84 ราย 
ในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 ณ สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองแสนสุข ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทรัพย์หลุดจำนำเข้าร่วมประมูลทรัพย์หลุดจำนำได้ในวันและเวลาดังกล่าว
และสำหรับเจ้าของทรัพย์หลุดจำนำที่มีความประสงค์จะซื้อทรัพย์คืนให้มาติดต่อสถานธนานุบาลในเวลาราชการก่อนวันจำหน่ายทรัพย์หลุดจำนำ
สอบถามเพิ่มเติม 038-387041-2