เทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี บางแสน

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรี ได้จัดโครงการหน่วยเคลื่อนที่นำบริการรัฐสู่ชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

โดยจะมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจงานของกระทรวงยุติธรรม รวมไปถึงให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อกฎหมายและรับคำร้องต่างๆแก่ประชาชน

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการได้ ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองแสนสุข ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 12.00 น.